Map Predikaties 2011

audio Ds. H. Lassche 2011-09-04 2 Predikatie over ''Mefiboseth en David.''

Schriftlezing: 2 Samuël 9 / Tekst: 2 Samuël 9 v 8 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 4; Ps. 116 v 4, 5, 7 en 9; Ps. 75 v 4; Ps. 65 v 3

audio Ds. A.Vlietstra 2011-09-04 1 ''Een nachtelijke Roep.''

Schriftlezing: Handelingen 16 v 1 - 15 / Tekst: Handelingen 16 v 9 en 10 / Zingen: Ps. 77 v 8; Ps. 119 v 7 en 17; Ps. 40 v 5; Ps. 86 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-08-28 2 ''Des Heeren zeer uitnemende zorg, voor Zijn Kerk.''

Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 2 - 5 / Zingen: Ps. 23 v 1; Ps. 23 v 2 en 3; Ps. 86 v 9; Ps. 79 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-08-28 1 ''De Bruiloft van het Lam.''

Schriftlezing: Openbaring 19 v 1 - 10 / Tekst: Openbaring 19 v 9m / Zingen: Ps. 84 v 8; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 45 v 7; Ps. 62 v 1, 4 en 5

audio Ds. W. J. Teunissen 2011-08-21 2 ''Het Overblijfsel.''

Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 9 en 12 / Zingen: Ps. 1 v 1 en 2; Ps. 72 v 6 en 7; Ps. 119 v 86; Ps. 40 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-08-21 1 ''Wee over Jeruzalem.''

Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 1 en 8a / Zingen: Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 60 v 1 en 3; Ps. 38 v 6; PS. 130 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-08-14 2 ''Onder de Appelboom.''

Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hooglied 2 v 3 / Zingen: Ps. 57 v 1 en 2; Ps. 121 v 1 en 3; PS. 63 v 4; Ps. 91 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-08-14 1 ''De inname van Jericho.''

Schriftlezing: Jozua 5 v 13 t/m Jozua 6 v 27 Tekst: Jozua 6 v 1a en 20c / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 60 v 6 en 7; Ps. 33 v 5; Ps. 107 v 22

audio Ds. H. Zweistra 2011-08-10 1 o.u.v. GBS

Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 31 / Tekst: Artikel 5 Nederlandse Geloofsbelijdenis en Romeinen 3 v 9 en 28 / Zingen: Ps. 36 v 1; Ps.119 v 3, 65 en 84; Ps. 19 v 6; Ps. 56 v 5

audio Ds. A. Egas 2011-08-07 2 ''Een Goddelijke Roeping.''

Schriftlezing: Mattheüs 9 v 1 - 17 / Tekst: Mattheüs 9 v 9 / Zingen: Ps. 40 v 1; Ps. 79 v 7; Ps. 32 v 1, 4 en 6; Ps. 89 v 7; PS. 22 v 15 en 16

audio Ds. A. Egas 2011-08-07 1 ''Genade verheerlijkt.''

Schriftlezing: Jesaja 45 v 14 - 25 /Tekst: Jesaja 45 v 22 / Zingen: Ps. 102 v 1; Ps. 119 v 19; Ps. 51 v 1, 4 en 5; Ps. 145 v 6; Ps. 85 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-31 2 De Waardigheid en de Heerlijkheid van de Bruid van Christus.''

Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hooglied 2 v 2 / Zingen: Ps. 44 v 1; PS. 45 v 5 en 6; Ps. 103 v 8; Ps. 72 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-31 1 ''De Waardigehid en Heerlijkheid van de Bruidegom.''

Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hoolied 2 v 1 / Zingen: Ps. 72 v 8; Ps. 45 v 1 en 4; Ps 97 v 6; Ps. 25 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-24 2 ''En het zal leven, alles, waarheen deze beek zal komen.''

Schriftlezing: Jesaja 55 / Tekst: Ezechiël 47 v 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-24 1 ''De Tempelbeek.''

Schriftlezing: Ezechiël 47 v 1 - 12 / Tekst: Ezechiël 47 v 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-17 2 ''Het wezen van de Heilige Doop.''

Schriftlezing: Openbaring 7 v 9 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z. 27

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-07-17 1 ''Mozes laatste zegenbede voor Israël.''

Schriftlezing: Deuteronomium 33 / Tekst: Deuteronomium 33 v 27

audio Ds. J. van Belzen 2011-07-13 3 ''Jeremia's voorbede voor een schuldig Juda's volk.'' (ouvSGP)

Schriftlezing: Jeremia 14 v 1 - 16 / Tekst: Jeremia 14 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 74 v 2 en 11; Ps. 89 v 13 en 14; Ps. 108 v 7; Ps. 79 v 4

audio Ds. A. Egas 2011-07-10 3 ''Een heilige begeerte naar de komst van Christus.''

Schriftlezing: Openbaring 22 / Tekst: Openbaring 22 v 17 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 79 v 7; Ps. 42 v 1 en 3; Ps. 89 v 7 en 8; Ps. 32 v 4 en 6 

audio Ds. A. Egas 2011-07-10 1 ''Een genadig Werk van God den Heilige Geest.''

Schriftlezing: Ezechiël: 36 v 16 - 32 / Tekst: Ezechiël 36 v 25 - 27 / Zingen: Ps. 147 v 1; Ps. 119 v 24; Ps. 103 v 5 en 6; Ps. 51 v 5; Ps. 138 v 3

Go to top