Map Predikaties 2011

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-03-13 2 ''De gemeenschap der Heiligen.''

Schriftlezing: 1 Johannes 4 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 21 vr. en antw. 55 / Zingen: Ps. 101 v 2 en 6; Ps. 119 v 29 en 32; Ps. 133 v 1; Ps. 122 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-03-13 1 ''De verloochening van Petrus voorzegd.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 31 - 38 Tekst: Lukas 22 v 31 - 32 / Zingen: Ps. 111 v 1 en 5; Ps. 72 v 1 en 7; Ps. 35 v 1; Ps. 25 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-03-09 3 ''De smeekbede van Daniël.'' (Biddag)

Schriftlezing: Daniël 9 v 1 - 19 Tekst: Daniël 9 v 4 en 5a / Zingen: Ps. 106 v 4; Ps. 80 v 9 en 11; Ps. 79 v 4; Ps. 123 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-03-09 1 ''Altijd bidden.'' (Biddag)

Schriftlezing: Lukas 18 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 18 v 1 / Zingen: Ps. 61 v 1 en 2; Ps. 34 v 2 en 3; Ps. 42 v 4; Ps. 146 v 4 en 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-03-06 2 ''De zalving te Bethanië.'' (NabtrHA)

Schriftlezing: Johannes 12 v 1 - 11 / Tekst: Johannes 12 v 3 / Zingen: Ps. 116 v 1 en 9; Ps. 119 v 83 en 86; Ps. 116 v 10; Ps. 133 v 2

audio Ds. W.J.Teunissen 2011-03-06 1 ''Doet dat totMijn gedachtenis.''(BedHA)

Schriftlezing: Lukas 22 v 7 - 23 / Tekst: Lukas 22 v 19b / Zingen: Ps. 105 v 3; Ps. 77 v 6 en 7; Ps. 42 v 1; Ps. 65 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-27 2 ''De Heilige Algemene Christelijke Kerk.''

Schriftlezing: Romeinen 8 v 28 - 39 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z.21 vr. en Antw. 54 / Zingen: Ps. 48 v 1; Ps. 87 v 1, 2 en 3; Ps. 46 v 1; Ps. 47 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-27 1 ''De ware reinheid.''

Schriftlezing: Johannes 13 v 1 - 20 / Tekst: Johannes 13 v 10b / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 119 v 53 en 65; Ps. 119 v 32; Ps. 26 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-20 2 ''De Persoon van de Heilige Geest.''

Schriftlezing: Johannes 14 v 1 - 21 en Johannes 16 v 1 - 16 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 20 Vr.en Antw. 53 / Zingen: Ps. 143 v 10; Ps. 119 v 25 en 86; Ps. 35 v 1; Ps. 43 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-20 1 ''Verlossing.''

Schriftlezing: Psalm 126 / Tekst: Psalm 126 v 4 - 5 / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9;Ps. 126 v 2 en 3; Ps. 30 v 8; Ps. 25 v 2.

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-16 3 ''Een laatste kenschets van de dwaalzieke mensen.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Judas v 8 - 23 / Tekst: Judas v 16 - 19 / Zingen: Ps. 5 v 4 en 6; Ps. 12 v 1, 2 en 6; Ps. 119 v 5; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-13 2 ''De Wederkomst van Christus.''

Schriftlezing: Mattheüs 25 v 31 - 46 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z. 19 Vr.en Antw. 52 / Zingen: Ps. 98 v 4; Ps. 96 v 6 en 9; Ps. 21 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-02-13 1 ''De Openbaring.''

Schriftlezing: Openbaring 1 v 1 - 8 / Tekst: Openbaring 1 v 1a / Zingen: Ps.92 v 1 en 3; Ps. 97 v 1 en 6; Ps. 93 v 14; Ps. 145 v 6

audio Kand. C.M. Klok 2011-02-06 2 ''Ontmoeting van Elia en Achab.''

Schriftlezing: 1Koningen 18 v 16 - 39 / Tekst: 1 Koningen 18 v 17 - 22a / Zingen: Ps. 19 v 6 en 7; Ps. 4 v 3 en 4; Ps. 20 v 1

audio Kand. C.M. Klok 2011-02-06 1 ''Elia gezonden naar Achab.''

Schriftlezing: 1 Koningen 18 v 1 - 20 / Tekst: 1 Koningen 18 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 49 v 1 en 2; Ps. 46 v 1 en 4; Ps. 54 v 1; Ps. 68 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-01-30 2 ''Het zitten aan de Rechterhand des Vaders.''

Schriftlezing: Openbaring 5 Tekst: Heidelbergse Catechismus z 19 Vr.en Antw. 50 en 51 / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 110 v 1 en 2; Ps. 3 v 2; Ps. 84 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-01-30 1 ''De straffende Hand Gods.''

Schriftlezing: 2 Samuël 21 v 1 - 14 / Tekst: 2 Samuël 21 v 1 / Zingen: Ps.105 v 3; Ps. 101 v 1, 2 en 8; Ps. 119 v 69; Ps. 119 v 82

audio Ds.W.J. Teunissen 2011-01-23 2 ''Opgevaren ten hemel.''

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 18 / Zingen: Ps. 24 v 5; Ps. 47 v 1 en 3; Ps. 73 v 13; Ps. 97 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-01-23 1 ''Israël en de Gibeönieten.''

Schriftlezing: Jozua 9 / Tekst: Jozua 9 v 14b / Zingen: Ps. 85 v 3; Ps. 147 v 3 en 6; Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 119 v 17

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-01-19 3 ''Nadere omschrijving van de dwaalgeesten.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Judas v 1-16 / Tekst: Judas v 11 - 15 / Zingen: Ps. 36 v 1; Ps. 17 v 4 en 7; Ps. 68 v 1/ Ps. 68 v 17

Go to top