Map Predikaties 2011

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-02 3 ''Verblijdt u in den Heere te allen tijd.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Filipenzen 4 v 1 - 9 /Tekst: Filipenzen 4 v 4a / Zingen: Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 100 v 1 en 4; Ps. 97 v 7; Ps. 68 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-11-02 1 ''Abel en zijn offer.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 /Tekst: Genesis 4 v 4b / Zingen: Ps. 66 v 2 en 7; Ps. 51 v 9 en 10; Ps. 139 v 14; Ps. 138 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-30 2 ''Altaar en tafel.''

Schriftlezing: Hebreeën 10 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 / Zingen: Ps. 115 v 2 en 3; Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 52 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-30 1 ''De boetvaardige tollenaar.''

Scrhiftlezing: Lukas 18 v 9 - 14 / Tekst: Lukas 18 v 14a / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 103 v 6; Ps. 32 v 1

audio Ds. B. Reinders 2011-10-23 2 ''Het grote voorrecht van Gods kinderen.''

Schriftlezing: Romeinen 8 v 1 - 17 / Tekst: Romeinen 8 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 33 v 2; Ps. 145 v 2 en 3; Ps. 85 v 4; Ps. 56 v 6

audio Ds. B. Reinders 2011-10-23 1 ''Het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade.''

Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 12 / Zingen: Ps. 40v 8; Ps. 25 v 8, 9 en 10; Ps. 9 v 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-19 3 Bijbellezing ''Koningin Vasthi verstoten.''

Schriftlezing:  Esther1 / Tekst: Esther 1v 12 / Zingen: Ps. 2 v 1; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 68 v 1; Ps. 25 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-16 2 ''Omhoog de harten.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 10 v 1 - 22 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 29 / Zingen: Ps. 28 v 6; Ps. 9 v 1, 2 en 11; Ps. 23 v 3; Ps. 66 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-16 1 ''Jezus stilt de storm.''

Schriftlezing: Mattheüs 8 v 19 - 27 / Tekst: Mattheüs 8 v 23 - 27 / Zingen: Ps. 66 v 5; Ps. 124 v 1 en 2; Ps. 46 v 1; Ps. 48 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-09 2 ''Tweeërlei brood.''

Schriftlezing: Johannes 6 v 24 - 59 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 28 / Zingen: Ps. 121 v 1; Ps. 147 v 6 en 10; Ps. 23 v 3; Ps. 69 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-10-09 1 ''Ikabod: De eer is weggevoerd uit Israël.''

Schriftlezing: 1 Samuël 4 / Tekst: 1 Samuël 4 v 21a / Zingen: Ps. 78 v 29 en 30; Ps. 78 v 31 en 32; Ps. 106 v 4; Ps. 80v 11

audio Ds. J. Goudriaan 2011-10-06 3 ''De Kananese vrouw.'' (o.u.v. GBS)

Schriftlezing: Mattheüs 15 v 21 - 28 /Tekst: Mattheüs 15 v 28

audio Ds. A. Egas 2011-10-02 3 ''De onuitsprekelijke gaven van God de Vader.''

Schriftlezing: 1 Johannes 1 / Tekst: 1 Johannes 1 v 11 en 12 / Zingen: Ps. 103 v 2; Ps. 52 v 7; Ps. 118 v 6 en 8; Ps. 68 v 10; Ps. 81 v 12

audio Ds. A. Egas 2011-10-02 1 ''Hoe komen wij tot Hem?''

Schriftlezing: Mattheüs 11 v 1 - 19 / Tekst: Mattheüs 11 v 2 - 6 / Zingen: Ps. 25 v 4; Ps. 119 v 17; Ps. 86 v 2 en 4; Ps. 147 v 6; Ps. 89 v 7 

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-09-28 3 ''De Wedergeboorte.''

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 5 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 34 v 9 en 11; Ps. 65 v 2; Ps. 146 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2011-09-25 2 ''De roeping van Samuël.''

Schriftlezing: 1 Samuël 3 v 1 - 10 / Tekst: 1 Samuël 3 v 10b / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 119 v 9 en 65; Ps. 119 v 74

audio Ds. W. J. Teunissen 2011-09-25 1 ''Een wenende vrouw, in een donkere tijd.''

Schriftlezing: 1Samuël 1 v 1 - 19 / Tekst: 1 Samuël 1 v 10 / Zingen: Ps. 42 v 6; Ps. 113 v 4 en 5; Ps. 77 v 1; Ps. 126 v 3

audio Kand. D.J. Diepenbroek 2011-09-18 2

Schriftlezing: Leviticus 26 v 27 - 46 / Tekst: Leviticus 26 v 40 - 42 / Zingen: Ps. 37 v 1; PS. 131 v 4; Ps. 21 v 1 en 2; PS. 84 v 4; PS. 146 v 3

audio Dhr. J. vd Beek 2011-09-11 2 ''De boodschap van Mordechai, aan koningin Esther.''

Schriftlezing: Esther 4 / Tekst: Esther 4 v 15 - 17 / Zingen: Ps. 42 v 2 en 4; Ps. 68 v 11 en 12; Ps. 32 v 4; Ps. 72 v 10 en 11

audio Ds. H. Lassche 2011-09-11 1

Schriftlezing: 2 Samuël 9 / Tekst: 2 Samuël 9 v 1 / Zingen: Ps. 97 v 7; Ps. 86 v 2, 6 en 8; Ps. 145 v 3; Ps. 6 v 9

Go to top