Map Predikaties 2022

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-09-11 2 ''Wat is dat, het gekruisigd lichaam van Christus te eten en Zijn vergoten bloed te drinken?'' (Nabetr.HA)

Downloaden (mp3, 27.35 MB)

2022-09-11 2 Ds. IJ.R. Bijl(Johannes6v35-58TvHCz28)(NabetrHA).mp3

Schriftlezing: Johannes 6 v 35 - 58 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 28 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 22 v 13 en 15; Ps. 118 v 13; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-09-07 3 (Bijbellezing mbt het Heilig Avondmaal)

Downloaden (mp3, 28.32 MB)

2022-09-07 3 Ds. IJ.R. Bijl(1 Korinthe 11v17-34Tv 1 Korinthe11v23-26 bijbellezing mbt het Heilig Avondmaal(BBL).mp3

Schriftlezing: 1 Korinthe 11 v 17 - 34 / Tekst: 1 Korinthe 11 v 23 - 26 / Zingen: Ps. 119 v 25 en 29; Ps. 145 v 5 en 6; Ps. 40 v 8; Ps. 27 v 3

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-09-04 2 ''Zal men ook de jonge kinderen dopen?''

Downloaden (mp3, 28.40 MB)

2022-09-04 2 Ds. IJ.R. Bijl(Rom4v1-17TvHCz27VrenAntw)Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3

Schriflezing: Romeinen 4 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 27 Vr. en Antw. 74 / Zingen: Ps.103 v 9 en 11; Ps. 105 v 5 en 6; Ps. 102 v 16; Ps. 115 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-09-04 1 ''Mijne kinderkens.'' (Voorb.H.A.)

Downloaden (mp3, 27.71 MB)

2022-09-04 1 Ds. IJ.R. Bijl(1Joh1v1-1Joh2v6Tv1Joh2v1-3)Mijne kinderkens(VoorbHA).mp3

Schriftlezing: 1 Johannes 1 v 1 -  1 Johannes 2 v 6 / Tekst: 1 Johannes 2 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 34 v 4 en 6; Ps. 17 v 3; Ps. 17 v 4

audio Ds. A. Vlietstra 2022-08-28 2 ''Werkt, want God werkt.''

Downloaden (mp3, 30.59 MB)

2022-08-28 2 Ds. A Vlietstra(Filippenzen2v5-13Tv12b-13)Werkt want God werkt.mp3

Schriftlezing: Filippenzen 2 v 5 - 13 / Tekst: Filipensen 2 v 12b en 13 / Zingen: Ps. 119 v 17; Ps. 138 v 4 en 3; Ps. 110 v 3; Ps. 89 v 8

audio Kand. D. Baarssen 2022-08-28 1 ''De blindgeborene zijn ontmoeting met Jezus en het genademiddel.''

Downloaden (mp3, 30.20 MB)

2022-08-28 1 Kand. D.Baarssen (Joh9 Tv11)De blindgeborene zijn ontmoeting met Jezus en het genademiddel.mp3

Schriftlezing: Johannes 9 / Tekst: Johannes 9 v 11 / Zingen: Ps. 37 v 3; Ps. 33 v 5 en 6; Ps. 103 v 2; Ps. 146 v 6

audio Ds. G. Beens 2022-08-24 ''Abrams geloofsverblijf in het land Kanaän.''(ouvGBS)

Downloaden (mp3, 32.79 MB)

2022-08-24 Ds. G. Beens(Gen.15 en Heb.11v9-10TvHeb.11v9-10)Abrams geloofsverblijf in het land Kanaän(ouvGBS).mp3

Schriftlezing: Genesis 15 en Hebreeën 11 v 9 - 10 / Tekst: Hebreeën 11 v 9 - 10 / Zingen: Ps. 105 v 5; Ps. 135 v 2, 7 en 8; Ps. 68 v 5; PS. 89 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-21 2 ''Maak mij verstandig opdat ik leere.''

Downloaden (mp3, 29.04 MB)

2022-08-21 2 Ds.IJ.R.Bijl(Ps119v73-88Tv73-74)Maak mij verstandig opdat ik leere.mp3

Schriftlezing: Psalm 119 v 73 - 88 / Tekst: Psalm 119 v 73 en 74 / Zingen: Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 119 v 37 en 38; Ps. 69 v 3; Ps. 51 v 6 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-21 1 ''Noachs schande.''

Downloaden (mp3, 29.67 MB)

2022-08-21 1 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis 9 v18-29Tv25-27)Noachs schande.mp3

Schriftlezing: Genesis 9 v 18 - 29 / Tekst: Genesis 9 v 25 - 27 / Zingen: Ps. 68 v 1; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 144 v 1; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-14 2 ''Noach en zijn gezin.''

Downloaden (mp3, 24.79 MB)

2022-08-14 2 Ds.IJ.R.Bijl(Gen6v1-Gen7v1TvGen6v8-10enGen9v25-29)Noach en zijn gezin(doopdienst).mp3

Schriftlezing: Genesis 6 v 1 - Genesis 7 v 1 / Tekst: Genesis 6 v 8 - 10 en Genesis 9 v 25 - 29 / Zingen: Ps. 53 v 2 en 3; Ps. 24 v 1, 2 en 3; Ps. 51 v 1; Ps. 91 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-14 1 ''Johannes gezicht op het nieuwe Jeruzalem.''

Downloaden (mp3, 28.63 MB)

2022-08-14 1 Ds. IJ.R. Bijl(Ezechiël47v1-12enTvOpenb22v1-5)Johannes gezicht op het nieuwe Jeruzalem.mp3

Schriftlezing: Ezechiël 47 v 1 - 12 en Openbaring: 22 v 1 - 5 / Tekst: Openbaring 22 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 104 v 7 en 8; Ps. 103 v 2 en 6; Ps. 42 v 1; Ps. 147 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-07 2 ''De richter Samgar.''

Downloaden (mp3, 29.33 MB)

2022-08-07 2 Ds.IJ.R.Bijl (Richteren 3v12 tm4v1Tv31)De richter Samgar.mp3

Schriftlezing: Richteren 3 v 12 - Richteren 4 v 1 / Tekst: Richteren 3 v 31 / Zingen: Ps. 33 v 5 en 7; Ps. 35 v 1 en 13; Ps. 18 v 9; Ps. 68 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-08-07 1 ''De richter Othniel.''

Downloaden (mp3, 32.31 MB)

2022-08-07 1 Ds. IJ.R. Bijl(Richteren2v6-Richteren3-11Tv3v7-11)De richter Othniel.mp3

Schriftlezing: Richteren 2 v 6 - Richteren 3 v 11 / Tekst: Richteren 3 v 7 - 11 / Zingen: Ps. 147 v 1 en 10; Ps. 44 v 1 en 7; Ps. 6 v 2; Ps. 74 v 12 en 18

audio Ds. K. Veldman 2022-07-31 2 ''Kain en Abel.''

Downloaden (mp3, 30.88 MB)

2022-07-31 2 Ds. K. Veldman(Genesis4v1-16)Kain en Abel.mp3

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 / Zingen: Ps. 51 v 1; Ps. 63 v 2 en 3; Ps. 62 v 2 en 4; Ps. 68 v 10

audio Ds. K. Veldman 2022-07-31 1 ''De schepping van de mens.''

Downloaden (mp3, 27.97 MB)

2022-07-31 1 Ds. K. Veldman (Genesis 1v26tm2v3 Genesis3v21-24)De schepping van de mens.mp3

Schriftlezing: Genesis 1 v 26 t/m Genesis 2 v 3 en Genesis 3 v 21 - 24 / Zingen: Ps. 6 v 2; Ps. 6 v 3 en 4; Ps. 73 v 11; Ps. 73 v 14

audio Kand. D. Baarssen 2022-07-24 2 ''Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.''

Downloaden (mp3, 20.90 MB)

2022-07-24 2 Kand. D. Baarssen(Mattheüs6v19-34Tv19-21)Waar uw schat is daar zal uw hart zijn.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 6 v 19 - 34 / Tekst: Mattheüs 6 v 19 - 21 / Zingen: Ps. 25 v 6; Ps. 68 v 9 en 10; Ps. 73 v 13; Ps. 73 v 14

audio Kand . D. Baarssen 2022-07-24 1 ''De weg naar het verderf en de weg tot behoud.''

Downloaden (mp3, 24.14 MB)

2022-07-24 1 Kand. D. Baarssen(Lukas17v20-37Tv26en27)De weg naar het verderf en de weg tot behoud.mp3

Schriftlezing: Lukas 17 v 20 - 37 / Tekst: Lukas 17 v 26 en 27 / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 49 v 3 en 5; Ps. 49 v 6; Ps. 49 v 7

audio Ds. A.T. Huijser 2022-07-20 3 ''Gods weg met de blinden.''(o.u.v. GBS)

Downloaden (mp3, 22.04 MB)

2022-07-20 3 Ds. A.T. Huijser(Jesaja42v10-17Tv16)Gods weg met de blinden(o.u.v.GBS).mp3

Schriftlezing: Jesaja 42 v 10 - 17 / Tekst: Jesaja 42 v 16 / zingen: Ps. 119 v 17 en 65; Ps. 25 v 2, 4 en 10; Ps. 147 v 6; Ps. 138 v 3

audio Ds. G.J. Blankers 2022-07-17 2 (''Abram en Lot heffen de ogen op.'')

Downloaden (mp3, 18.92 MB)

2022-07-17 2 Ds. G.J. Blankers(Genesis13Tv10en14).mp3

Schriftlezing: Genesis 12 / Tekst: Genesis 12 v 17 / Zingen: Ps. 90 v 8; Ps. 16 v 3; Ps. 119 v 18 en 19; Ps. 119 v 29

audio Ds. G.J. Blankers 2022-07-17 1 (''Abram in Egypte.'')

Downloaden (mp3, 20.13 MB)

2022-07-17 1 Ds. G.J. Blankers(Genesis12Tv17).mp3

Schriftlezing: Genesis 12 / Tekst: Genesis 12 v 17 / Zingen: Ps. 89 v 7; Ps. 51 v 6; Ps. 77 v 5 en 6; Ps. 89 v 8

Go to top