Map Predikaties 2010

audio Ds. H. de Bode 2010-01-24 1 "De Heere Jezus gebracht in de tempel."

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Luk 2 v 22)

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2010-01-17 2 "De zoektocht naar de verlossing."

Schriftlezing: Nahum 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 5

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2010-01-17 1 "Het getuigenis van Jezus, aangaande Nathanaël."

Schriftlezing: Johannes 1 v 35 - 52 Tekst: Johannes 1 v 48 en 49

audio Ds. J.D. Heikamp 2010-01-10 2 "Wit als sneeuw; tweeërlei betekenis."

Schriftlezing: Psalm 147 Tekst: 2 Koningen 5 : 27b

audio Ds. B. Reinders 2010-01-03 2 "Jeruzalem de moeder allergelovigen."

Schriftlezing: Galaten 4 / Tekst: Galaten 4 v 26

audio Ds. B. Reinders 2010-01-03 1 "De draak, en het kerstevangelie."

Schriftlezing: Openbaring 12 / Tekst: Openbaring 12 v 4b - 6

audio Ds. H. de Bode 2010-01-01 1 "Een grote verwachting en een zekere toekomst."

Schriftlezingen: Psalm 121 / Tekst: Psalm 121 v 1b
Go to top