Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. G.J. Blankers 2021-07-18 1 Downloaden (mp3, 30.31 MB)
audio Ds. K. Veldman 2021-07-16 3 ''Gekregen rechtvaardigheid.'' Downloaden (mp3, 30.87 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2021-07-11 2 ''Genade valt vrij.'' Downloaden (mp3, 27.87 MB)
audio Ds. J.D. Heikamp 2021-07-11 1 ''De begrafenis van Stéfanus.'' Downloaden (mp3, 27.39 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-07-04 2 ''De eerste Persoon van het Drieenig Goddelijk Wezen, God de Vader.'' (Doopdienst) Downloaden (mp3, 24.65 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-07-04 1 ''Wat is de troost van Gods kinderen, bij het zien van het geluk van de goddeloze.'' Downloaden (mp3, 28.98 MB)
audio Ds. G. Pater 2021-06-30 3 ''De bediening van Gods Woord en Heilige Geest.'' (ouv GBS) Downloaden (mp3, 31 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 2 ''De drieënige God.'' (Doopdienst) Downloaden (mp3, 24.43 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 1 ''De Heere ziet iedereen.'' Downloaden (mp3, 26.45 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-20 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 7 Downloaden (mp3, 25.92 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-20 1 ''Gods liefde geopenbaard, veracht en toch bevestigd.'' Downloaden (mp3, 26.93 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-16 3 ''Het beest dat uit de aarde opkomt.''(Bijbellezing) Downloaden (mp3, 29.54 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-13 2 Predikatie over HeidelC. vr. en antw. 19 (vervolg op 6-6-2021) Downloaden (mp3, 24.98 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-13 1 ''Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.'' Downloaden (mp3, 24.59 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-06 2 ''De Middelaar'' Downloaden (mp3, 27.09 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-06 1 ''Is de Geest des Heeren verkort?'' Downloaden (mp3, 27.85 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2021-05-30 2 ''De kreupele genezen.'' Downloaden (mp3, 28.41 MB)
audio Ds. A.C. Rijken 2021-05-30 1 (Predikatie over Handelingen 2 v 37 - 41) Downloaden (mp3, 32.88 MB)
audio Kand. D. Baarsen 2021-05-24 1 ''De vergeving der zonden de oorzaak hiervan en het getuigenis ervan.'' (2e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 31.55 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-23 2 ''De vrucht van de Pinkstergeest.'' (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 25.25 MB)
Go to top