Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. H. Roelofsen 2022-07-10 2 ''Het licht van Gods profetische Woord.'' Downloaden (mp3, 51.89 MB)
audio Ds. H. Roelofsen 2022-07-10 1 ''Het gebed van de farizeeër en de tollenaar.'' Downloaden (mp3, 40.00 MB)
audio Dhr. j. de Boer 2022-07-03 2 ''David en zijn mannen in de woestijn.'' Downloaden (mp3, 38.40 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2022-07-03 1 ''Davids strijd.'' Downloaden (mp3, 34.43 MB)
audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-06-26 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus vr. en antw. 69 Downloaden (mp3, 16.53 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-26 1 ''Abrahams geloof beproefd.'' Downloaden (mp3, 19.08 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-22 3 ''Het gericht over Babylon.''(BBL) Downloaden (mp3, 37.28 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-19 2 ''Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen.''(Belijdenisdienst) Downloaden (mp3, 35.52 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-19 1 ''Een vermaning om de Geest niet uit te blussen.'' Downloaden (mp3, 38.15 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 2 ''De werking van woord en sacramenten.'' Downloaden (mp3, 35.81 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 1 ''Twee bergen.'' Downloaden (mp3, 39.07 MB)
audio Ds. W. Roos 2022-06-06 1 ''En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest'' (2e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 39.34 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 2 (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 29.36 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 1 (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 34.05 MB)
audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 2 ''De zekerheid van het geloof.'' Downloaden (mp3, 29.20 MB)
audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 1 ''Het einde van de ambtelijke bediening van de profeet Elia.'' Downloaden (mp3, 27.67 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-26 1 (Hemelvaartsdag) Downloaden (mp3, 30.93 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 2 ''Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon.'' (Nabetrachting HA) Downloaden (mp3, 26.88 MB)
audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 1 ''Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.'' (BedieningHA) Downloaden (mp3, 21.22 MB)
audio DS. IJ.R. Bijl 2022-05-18 3 ''Het uitgieten van de zesde en zevende fiool van Gods toorn.''(BBL) Downloaden (mp3, 26.90 MB)
Go to top