Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-12 2 ''De voorzienigheid Gods.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-09-12 2 ''De voorzienigheid Gods.''

In Predikaties 2021

Downloaden (mp3, 28.02 MB)

2021-09-12 2 Ds. IJ.R. Bijl(Job34TvHCz10VrenAntw28)De voorzieningheid Gods.mp3

Schriftlezing: Job 34 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z10 Vr. en Antw. 28 / Zingen: Ps. 99 v 1en 3; Ps. 145 v 5 en 6; Ps. 11 v 3 en 4; Ps. 46 v 6

Go to top