Map Predikaties 2017

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-09-20 3 ''Melchizedek, wie was hij en wat deed hij.'' (BBL)

Downloaden (mp3, 33.58 MB)

2017-09-20 3 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis14Tv18-20)Melchizedek, wie was hij en wat deed hij(BBL).mp3

Schriftlezing: Genesis 14 / Tekst: Genesis 14 v 18 - 20 / Zingen: Psalm 25:2 en 6; Psalm 132: 9,10,11 en 12; Psalm 110:4; Psalm 118:13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-09-17 2 ''Een vermaning om acht te slaan op het profetisch woord.'' (NabtrHA)

Downloaden (mp3, 34.04 MB)

2017-09-17 2 Ds. IJ.R. Bijl(2 Petrus 1Tv 2 Petrus 1v19)En vermaning om acht te slaan ophet profetisch woord NabtrHA.mp3

Schriftlezing: 2 Petrus 1 / Tekst: 2 Petrus 1 v 19; Zingen: Psalm 19:4 en 5; Psalm 119:53 en 65; Psalm 36:3; Psalm 97:7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-09-17 1 ''Vreugde uit de fontein des heils.''

Downloaden (mp3, 28.98 MB)

2017-09-17 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja12Tv3)Vreugde uit de fontein des heils.mp3

Schriftlezing: Jesaja 12 / Tekst: Jesaja 12 v 3 / Zingen: Ps. 26 v 2 en 3; Ps. 27 v 1 en 2; Ps. 27 v 3: Ps. 52 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-09-10 2 ''De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom.'' (Opening winterwerk)

Downloaden (mp3, 30.28 MB)

2017-09-10 2 Ds. IJ.R. Bijl(Lukas13v1-9Tv6-9)De gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom(Opening winterwerk).mp3

Schriftlezing: Lukas 13 v 1 - 9 / Tekst: Lukas 13 v 6 - 9 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 92 v 7; Ps. 92 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-09-10 1 ''De Heere Jezus bezoekt het huis van Zacheüs.''

Downloaden (mp3, 33.97 MB)

2017-09-10 1 Ds. IJ.R. Bijl(Lukas 18v31-19v10 Tv lukas19v5b) De H Jezus bezoekt het huis van Zacheus.mp3

Schriftlezing: Lukas 18 v 31 - 19 v 10 / Tekst: Lukas 19 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 5 en 6; Ps. 116 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 2 v 7; Ps. 89 v 7 en 8

audio Ds. A.T. Huijzer 2017-09-06 3 ''Baruch en het naderende oordeel.'' (ouv SGP)

Downloaden (mp3, 39.08 MB)

2017-09-06 3 Ds. A.T. Huijzer(Jeremia 45Tv4en5)Baruch en het naderende oordeel (ouv SGP).mp3

Schriftlezing: Jeremia 45 / Tekst: Jeremia 45 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 102 v 1; Ps. 80 v 3, 6 en 9; Ps. 91 v 4; Ps. 56 v 6

audio Ds. B. Reinders 2017-09-03 2 ''De Wedergeboorte.''

Downloaden (mp3, 35.39 MB)

2017-09-03 2 Ds. B. Reinders (Jakobus1v1-18Tv18)De Wedergeboorte.mp3

Schriftlezing: Jakobus 1 v 1 - 18 / Tekst Jakobus 1 v 18 / Zingen: Ps. 25  6; PS. 89 v 7 en 8; Ps. 68 v 7;Ps. 69 v 14

audio Ds. B. Reinders 2017-09-03 1 ''Een persoonlijke boodschap voor Baruch.''

Downloaden (mp3, 34.73 MB)

2017-09-03 1 Ds. B. Reinders (Jeremia 45Tv3-5)Een persoonlijke boodschap voor Baruch.mp3

Schriftlezing: Jeremia 45 / Tekst: Jeremia 45 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 27 v 7; PS. 80 v 3, 6 en 9; Ps. 121 v 2 en 3; Ps. 17 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-08-27 2 Heidelbergse Catechismus zondag 6 vr en antw 19

Downloaden (mp3, 32.78 MB)

2017-08-27 2 Ds. IJ.R. Bijl(Hebr 1v1-14 Tv H.C zondag 6 vr en antw 19).mp3

Schriftlezing: Hebreeën 1 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 6 vr en antw 19 / Zingen: Ps. 56 v 5 en 6; Ps. 111 v 2, 3 en 5; Ps. 98 v 2; Ps. 119 v 53

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-08-27 1 ''Het Kerkvergaderend werk van God drieënig.''

Downloaden (mp3, 33.17 MB)

2017-08-27 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja42v1-17Tv5-7)Het Kerkvergaderend werk van Goddrieënig.mp3

Schriftlezing: Jesaja 42 v 1 - 17 / Tekst: Jesaja 42 v 5 - 7 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 2; Ps. 67 v 1 en 2; Ps. 22 v 14 en 16; Ps. 98 v 4

audio Ds. W. Pieters 2017-08-20 2 ''Het belang van het geloof.''

Downloaden (mp3, 34.61 MB)

2017-08-20 2 Ds. W. Pieters(Johannes3v22-36Tv36)Het belang van het geloof.mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 22 - 36 / Tekst: Johannes 3 v 36 / Zingen: Ps. 90 v 1 en 7; Ps. 95 v 2, 3 en 4; Ps. 85 v 1 en 2; Ps. 2 v 6 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-08-20 1 ''Zijn machtig arm beschermt de vromen.''

Downloaden (mp3, 31.62 MB)

2017-08-20 1 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm33Tv18)Zijn machtig arm beschermt de vromen.mp3

Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Psalm 33 v 18 / Zingen: Ps. 34 v 4 en 8;Ps. 33 v 9 en 10; Ps. 17 v 4; Ps. 147 v 6

audio Ds. W. Pieters 2017-08-13 2 ''Opdat een iegelijk die in Hem gelooft........''

Downloaden (mp3, 29.45 MB)

2017-08-13 2 Ds. W. Pieters(Johannes3v1-21Tv16)Opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verdeve maar het eeuwige leven hebbe.mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 16 / Zingen: Ps. 27 v 7; Ps. 42 v 3, 4 en 5; Ps. 32 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-08-13 1 ''Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.''

Downloaden (mp3, 32.66 MB)

2017-08-13 1 Ds. IJ.R. Bijl(Hebr.4Tv9)Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.mp3

SChriftlezing: Hebreeën 4 / Tekst: Hebreeën 4 v 9 / Zingen: Ps. 92 v 1 en 7; Ps. 103 v 1 en 6; Ps. 16 v 6; Ps. 73 v 13

audio 2017-08-06 2 Ds. IJ.R. Bijl ''Heidelbergse Catechismus zondag 6''

Downloaden (mp3, 28.12 MB)

2017-08-06 2 Ds. IJ.R. Bijl(Hebr 2 Tv HC zondag 6).mp3

Schriftlezing: Hebreeën 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 6 / Zingen: Ps.119 v 53 en 64; Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 18 voorzang

audio Ds. IJ.R. Bijl 2017-08-06 1 ''Lot uit Sodom geleid.''

Downloaden (mp3, 33.74 MB)

2017-08-06 1 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis19v1-17Tv idem) Lot uit Sodom geleid.mp3

Schriftlezing: Genesis 19 v 1 - 17 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 68 v 1 en 2; Ps. 1 v 1, 3 en 4; Ps. 119 v 65; Ps. 91 v 5

audio Ds. D. Zoet 2017-30-07 2 ''De bekering van Mattheüs.''

Downloaden (mp3, 34.11 MB)

2017-30-07 2 Ds. D. Zoet(Mattheüs 9v1-13Tv9)De bekering van Mattheüs.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 9 v 1 - 13 / Tekst: Mattheüs 9 v 9 / Zingen: Ps. 19 v 5; Ps. 31 v 15, 17 en 19; Ps. 73 v 14; Ps. 119 v 3

audio Ds. D. Zoet 2017-07-30 1 ''Een beslissend taalonderzoek aan de oever van de Jordaan.''

Downloaden (mp3, 33.28 MB)

2017-07-30 1 Ds. D. Zoet(Richteren12v1-6Tv6)Een beslissend taalonderzoek aan de oever van de Jordaan.mp3

Schriftlezing: Richteren 12 v 1 - 6 / Tekst: Richteren 12 v 6 / Zingen Ps. 18 v 9; Ps. 12 v 2, 3 en 6; Ps. 26 v 2 en 9; Ps. 65 v 2

audio Ds. J. v Belzen 2017-07-25 3 ''Het gebed van een heil zoekende leraar.''(o.u.v.GBS)

Downloaden (mp3, 44.42 MB)

2017-07-25 3 Ds J v Belzen(Efeze 3v14-21TvEfeze 3v17-19) Het gebed van een heilzoekende leraar(o.u.v.GBS).mp3

Schriftlezing: Efeze 3 v 14 - 21 / Tekst: Efeze 3 v 17 - 19 / Zingen: Ps. 97 v 6; Ps. 68 v 5 en 9; Ps. 113 v 2 en 4; Ps. 103 v 6

audio Ds. J.D. Heikamp 2017-07-23 2 ''Een woestijnlied.''

Downloaden (mp3, 31.98 MB)

2017-07-23 2 Ds. J.D. Heikamp(Psalm63Tv1en4)Een woestijnlied.mp3

Schriftlezing: Psalm 63 / Tekst: Psalm 63 v 1 en 4 / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 63 v 1 en 2; Ps. 118 v 1 en 2; Ps. 89 v 1

Go to top