Map Predikaties 2015

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-15 2 ''Het 10e gebod en de 10 geboden.''

Schiftlezing: Psalm 27 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 44 / Zingen: Ps. 60 v 7; Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 86 v 6; Tien Geboden v 8 en 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-15 1 ''De bedelaar Lazarus.''

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 / Tekst: Lukas 16 v 20 - 22 / Zingen: Ps. 91 v 5 en 6; Ps. 73 v 12 en 13; Ps. 91 v 7; Ps. 73 v 14

audio Ds. A.C. Rijken 2015-11-08 2 ''Prediking over Jona 1 v 3 - 7.''

Schriftlezing: Nahum 1 / Tekst: Jona 1 v 3 - 7 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 144 v 2; Ps. 25 v 4 en 7; Ps. 89 v 7

audio Ds. A.C. Rijken 2015-11-08 1 ''Prediking over Jona 1 vers 1 en 2.''

Schriftlezing: Jona 1 v 1 - 7 / Tekst: Jona 1 v 1 en 2 / Zingen: Ps.99 v 1 en 8; Ps. 119 v 65; Ps. 67 v 1 en 2; Ps. 86 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-04 3 ''Tweeërlei dankdag met de Wereld en met de Kerk.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Psalm66 / Tekst: Psalm 66 v 1b en 16 / Zingen: Ps. 103 v 1; Ps. 136 v 3, 25 en 26; Ps. 66 v 8; Ps. 147 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-04 1 ''De klacht van Jeremia.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Jeremia 8 / Tekst: Jeremia 8 v 20 en 22 / Zingen: Ps. 106 v 4; Ps. 81 v 12, 13 en 14; Ps. 81 v 15; Ps. 79 v 4

audio Ds. W.J.Teunissen 2015-11-01 2 ''De weg die God gaat met de kamerling uit morenland.''

Schriftlezing: Handelingen 8 v 26 - 40 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 119 v 7; Ps. 25 v 2 en 4; Ps. 2 v 7; Ps. 86 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-01 1 ''De rijke man.''

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 / Tekst: Lukas 16 v 19 / Zingen: Ps. 17 v 7 en 8; Ps. 49 v 4 en 7; Ps. 112 v 3; Ps. 25 v 6

audio Ds. K. v Olst 2015-10-25 2 ''Gods kracht in Paulus' zwakheid volbracht.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 12 v 1 - 10 / Tekst: 2 Korinthe 12 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 66 v 2; Ps. 40 v 6, 7 en 8; Ps. 32 v 4; Ps. 29 v 1 en 6

audio Ds. K. v Olst 2015-10-25 1 ''Davids hartelijke verbondenheid aan het onfeilbaar Woord.''

Schriftlezing: Psalm 119 v 1 - 32 / Tekst: Psalm 119 v 30 - 31 / Zingen: Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 119 v 15 en 16; Ps. 69 v 3; Ps. 27 v 7

audio Ds. D. Zoet 2015-10-22 3 ''De profetie van Jeremia.''

Schriftlezing: Jeremia 6 v 1 - 19 / Tekst: Jeremia 6 v 14 / Zingen: Ps. 31 v 1 en 2; Ps. 6 v 2, 4 en 9; Ps. 147 v 2; Ps. 103 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-10-18 2 ''Het 9e Gebod.''

Schriftlezing: Johannes 8 v 30 - 59 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 43 / Zingen: Ps. 120 v 1 en 2; Ps. 109 v 2, 10 en 12; Ps. 5 v 6; Ps. 54 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-10-18 1 ''Gods kinderen te goed voor deze wereld.''

Schriftlezing: Hebreëen 11 v 32 - 40 / Tekst: Hebreëen 11 v 38 / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 49 v 2 en 6; Ps. 56 v 4; Ps. 119 v 10

audio Ds. A. Vlietstra 2015-10-11 2 ''Het voorrecht van Gods volk.''

Schriftlezing: Kolosensen 1 v 1 - 23 / Tekst: Kolossensen 1 v 14 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 103 v 2 en 6; Ps. 116 v 4; Ps. 130 v 2 en 4

audio Ds. A. Vlietstra 2015-10-11 1 ''Het doel van het leven.''

Schriftlezing: Kolossensen 1 v 1 - 23 / Tekst: Kolossensen 1 v 10 / Zingen: Ps. 25 v 6; Ps. 119 v 1 en 24; Ps. 52 v 6; Ps. 2 v 7 en 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-10-07 3 ''De geopende poorten van het nieuwe Jeruzalem.'' (BBL)

Schriftlezing: Openbaring 21 / Tekst: Openbaring 21 v 25 - 27 / Zingen: Ps. 32 v 6; Ps. 118 v 8 en 9; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-10-04 2 ''Het 8e Gebod.''

Schriftlezing: Efeze 4 v 17 - 32 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 42 / Zingen: Ps. 41 v 7; Ps. 53 v 1 en 3; Ps. 119 v 83; Ps. 80 v 11

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-10-04 1 ''De wijze waarop God Israël uit Egypte verlost.''

Schriftlezing: Exodus 14 / Tekst: Exodus 14 v 30a / Zingen: Ps. 142 v 4; Ps. 124 v 1 en 2; Ps. 139 v 14; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-09-27 2 ''Het laatste oordeel, de laatste rechtszitting.'' (BedHDoop)

Schriftlezing: Openbaring 20 v 11 - 15 / Tekst: Openbaring 20 v 11 - 15 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 1 v 1 en 3; Ps. 119 v 60; Ps. 119 v 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-09-27 1 ''Opwekking tot standvastigheid.''(Opening winterwerk)

Schriftlezing: Hebreëen 12 v 1 - 17 / Tekst: Hebreën 12 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 17 v 3; Ps.119 v 1 en 5; Ps. 25 v 2; Ps. 145 v 6

Go to top