Live uitzending.

 Het starten van de live uitzending kan enkele seconden duren.


 Psalmbord middagdienst  
 Schriftlezing   1 Kronieken 21: 1-7 
Joël 2: 12-23
 Psalm 130: 4
 Psalm  85: 2
 Lofzang van Zacharias   1
 Psalm  97: 7
 Psalm
 Psalm  
 
 Collecten

1e coll. Kerkvoogdij
2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang 
maandcollecte
Kerkvoogdij
 


Collecten
Wilt u tijdens het beluisteren van de erediensten thuis ook de collecten gedenken?

U kunt hiervoor eigen busjes gebruiken met bestemming kerkvoogdij en diaconie.

Deze kunt u dan t.z.t. inleveren op het kerkelijk bureau of
periodiek een overboeking maken op de rekeningen van de

Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87

Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617

Wanneer er een bestemmingscollecte is dan ook deze graag apart vermelden.

Tip: U zou ook een automatisch periodieke overboeking kunnen aanmaken
voor wekelijks een vast bedrag voor kerkvoogdij en diaconie.

De Heere zegene U en uw gaven!                                                                                      

 


Als de bovenstaande niet werkt kunt u de onderstaande proberen.

Ook kunt u meeluisteren via een directe link: Live uitzending

 

Op verzoek van enkele luisteraars vermelden wij hieronder het bankrekeningnummer 
voor een eventuele vrijwillige bijdrage voor deze uitzendingen.

Bankrekeningnummer NL 43 RABO 012.86.21.087 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente
te Vriezenveen onder vermelding van "Bijdrage internetuitzendingen".

Als u in de buurt van Vriezenveen woont, kunt u ook via de ether meeluisteren.
De frequentie is 148,4875 MHz en het bereik is ongeveer 15 kilometer.